Loading...
Home 2018-02-02T05:32:10+00:00

Wie we zijn

Siguranţa (spreek uit: sigurantza) is Roemeens voor ‘veiligheid’. Veiligheid is een kernwaarde voor kinderen en volwassenen en biedt een stabiele basis voor ontwikkeling van mensen en het ervaren van geluk.

Stichting Siguranţa is een kleinschalige organisatie die mensen meer plezier in hun leven wil geven. Plezier kan worden gehinderd, bijvoorbeeld bij kinderen door problemen in de thuissituatie, bij ouderen door vereenzaming, bij volwassenen door gebrekkige werkvaardigheden.

Samen in beweging naar een tevreden samenleving en samen in beweging door ondersteuning zijn motto’s van Stichting Siguranţa. Beweging vatten we letterlijk op door het realiseren van sport- en spelactiviteiten en recreatie in het algemeen. Beweging zoeken we ook in de belevingswereld van de deelnemers. Onze activiteiten kunnen nieuw zijn en leerervaringen bevatten, maar ook het samen iets doen met anderen heeft een stimulerend effect. We kiezen voor ervaren en aanleren – niet voor zaken overnemen, verzorgen – zodat deelnemers zelfredzamer worden.

Veiligheid associëren we met geborgenheid. Geborgenheid vormt de basis voor bevorderen van ervaringen die er te weinig zijn (zoals bij kinderen in problematische gezinnen), verloren raken (zoals bij bepaalde ouderen) of uit het zicht raken (zoals bij een ondernemer die overbelast raakt door zijn wanordelijke administratie). Beweging en afleiding, persoonlijke aandacht en betrokken coaching scheppen geborgenheid. Hierbinnen lukt het positieve ervaringen en mogelijkheden te zien, en niet verblind te zijn door problemen, persoonlijke tekorten of gevoelens van minderwaardigheid. Hier kan ‘kleine’ positiviteit grote impact hebben op het heden en op de toekomst van de deelnemers.

 

Onze basisbegrippen

Stichting Siguranţa werkt met drie basisbegrippen: veiligheid, tevredenheid en ondersteuning van zelfregie.

  • Het is niet ieder mens – van jong tot oud – gegeven zich op zijn of haar gemak te voelen. De gezinssituatie kan sociaal onveilig zijn voor een kind, het leven van een volwassene kan bedreigd worden door financiële problemen, een vereenzamende oudere kan het aan moed ontbreken de persoonlijke omstandigheden te verbeteren.

Siguranţa ondervangt onveiligheid door ondersteuning (erbij zijn) en betrokken te zijn.

  • Tevredenheid zien we als een belangrijke menselijke eigenschap. Maar je moet het kúnnen toestaan en je niet laten overspoelen door zaken waarover je ontevreden bent.

Siguranţa werkt aan tevredenheid. Dit gebeurt door activiteiten te bieden die een gevoel van tevredenheid opleveren. Door het sociale aspect is er ook sprake van erbij horen, samen doen, iemand tot steun hebben én iemand tot steun zijn. x Daarnaast wordt benadrukt om oog te hebben voor zaken die wel tot tevredenheid kunnen stemmen, wat meer balans in het bestaan brengt.

  • Mensen (ook kinderen!) hebben mogelijk te weinig zelfvertrouwen waardoor ze denken geen greep te hebben op hun omstandigheden. Achterwege blijven dan initiatieven om problemen aan te pakken of om stimulerende activiteiten aan te gaan. Ze zijn eerder passief dan proactief.

Siguranţa streeft ernaar dat mensen meer mogelijkheden tot ondersteuning ervaren. Voornoemde veiligheid en tevredenheid zijn belangrijke bouwstenen. Wie zich af en toe goed voelt – ook te midden van problemen – vindt moed en energie om keuzes te maken en initiatieven te nemen.

 

Wat we doen

Actuele activiteiten zijn:

  • Sport en spel voor kinderen (Drechtsteden, Nederland). In samenwerking met Kids4Dreams krijgen kinderen van een school extra sportmogelijkheden die ook toegankelijk zijn voor andere kinderen in de wijk.
  • Ondersteuning kinderopvang Haralambie (Boekarest). Deze buitenschoolse opvang vult het normale schoolprogramma aan. Er is een bijzondere mix van kinderen met én zonder problemen thuis die met elkaar optrekken. We bieden hen extra mogelijkheden voor sport en spel.
  • Individuele ondersteuning van vereenzamende ouderen (Boekarest). Alleenwonende ouderen krijgen een onverwacht bezoek. Verwenboodschappen, een gesprek, een uitje doen recht aan de naam van deze activiteit: Een onverwacht genoegen!
  • Ondersteuning ondernemers; accountancy en administratie). Ondernemers worden ondersteund bij het leren meer administratieve greep te krijgen op de geldstromen in hun onderneming (verantwoorden, beheersen, proactief zijn). De inkomsten hieruit komen grotendeels ten goede aan Stichting Siguranţa.