PROJECTEN IN NEDERLAND

Trainingen en activiteiten (Be Innovated)

Via trainingen en activiteiten in Nederland probeert Siguranta de zelfredzaamheid van jongeren te bevorderen. In deze trainingen geven we de jongeren sociale vaardigheden en andere life skills mee. Hiervoor hebben wij een samenwerking met Stichting Be Innovated.

PROJECTEN IN ROEMENIË

Ondersteuning kinderopvang Haralambie

Jaarlijks gaat voorzitter Patrick den Boer naar Roemenië om persoonlijk de ontwikkelingen te volgen van de activiteiten die Rob Rosinga namens Siguranta onderneemt. Denk hierbij aan dingen als kinderopvang en zorg die daar nog niet vanzelfsprekend zijn.

Voor Siguranta is het belangrijk dat ook kinderen en ouderen die het minder hebben kansen krijgen gelukkig te zijn door hen ondersteuning te bieden. In Roemenië zijn wij bereikbaar op +40 (0) 755 802 956.

Artikelen: Kinderopvang Boekarest

Onverwacht Genoegen

Siguranta leidt in Boekarest het project ‘Onverwacht Genoegen’. De bedoeling is ouderen, liefst onverwacht, een gezellige dag te bezorgen. We kennen dit soort programma’s in Nederland, maar in Roemenië ontbreekt deze benadering nog bijna geheel. Bij ouderen spelen hier specifieke problemen waardoor deze het nog moeilijker hebben dan hun generatiegenoten in Nederland. Van veel ouderen wonen de kinderen buiten Roemenië. Trottoirs en wegen zijn veel minder dan in Nederland aangepast om het minder mobiele mensen gemakkelijker te maken. Georganiseerde sociaal geneeskundige faciliteiten die zo gewoon geworden zijn in Nederland, zijn in Roemenië in veel mindere mate beschikbaar. Van veel mensen zijn de pensioenen erg klein waardoor zij zelfs onvoldoende geld hebben voor essentiële levensbehoeften. Onderlinge solidariteit tussen de mensen is minstens net zo gebruikelijk als in Nederland, maar staat onder grote druk van de moeilijke financiële omstandigheden van het grootste deel van de Roemeense samenleving. Stichting Siguranta kan in Roemenië met een klein budget enorm veel doen voor ouderen in een dergelijke situatie.

Artikelen: Onverwacht Genoegen

PROJECTEN IN GAMBIA

Irrigatie pompen (Go For Gambia)

In Burkina Faso wonen veel kleine boeren die nauwelijks genoeg te eten hebben. Vooral in de droge tijd van het jaar kunnen ze geen gewas verbouwen omdat ze geen water hebben voor bevloeiing. Door het plaatsen van waterpompen op zonne-energie heeft zo’n boer voldoende water om zijn gewassen te verbouwen, die te verkopen en daarvan zichzelf en zijn gezin te kunnen onderhouden.

Onderdeel van: Go For Gambia
Artikelen: Waterpomp op zonne-energie voor Burkina Faso

Oprichten en ondersteunen ambachtsschool (Go For Gambia)

Op deze ambachtsschool in Gambia gaan jongeren aan de slag met het leren van de vaardigheden rondom het gebied van engineering. Zij leren dit door de technieken uit te voeren onder leiding van specialisten als Allieu. Het doel van de ambachtsschool is om de jongeren op deze manier te helpen kansen voor zichzelf te creëren in de samenleving.

Onderdeel van: Go For Gambia

WILT U ONZE ACTIVITEITEN STEUNEN? DOE EEN DONATIE >