STEUN DE STICHTING VOOR EEN BETERE LEEFOMGEVING

Het werk van Stichting Siguranta kunnen we mede doen dankzij de financiële bijdragen van particulieren, instellingen en bedrijven. Om het werk van de stichting ook in de toekomst mogelijk te maken en verder uit te breiden is de Stichting ook afhankelijk van donaties. Het werk van Stichting Siguranta is zonder uw donaties niet mogelijk.

Als u zelf een inzamelingsactie, sponsorloop, collecte e.d. wilt organiseren met de Stichting als begunstigde neemt u dan vrijblijvend contact op met ons.

U kunt de Stichting ook steunen door middel van een periodieke machtiging waarbij u bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag aan de stichting doneert. U kunt hiervoor bij uw eigen bank een formulier invullen of dit via telebankieren regelen. Of u kunt ons eenmalig steunen middels een bijdrage.

Stichting Siguranta Albert Schweizerstraat 82, 3356 BJ Papendrecht

Andere bedragen zijn natuurlijk ook mogelijk. Deze kunt u dan overmaken op rekeningnummer: NL83INGB000.686.12.76 vanuit het buitenland als aanvulling met BIC nummer: INGBNL2A t.n.v. Stichting Siguranta. Bedankt voor uw bijdrage!