Waar het allemaal begon…

Roemenië is door samenloop van omstandigheden op het levenspad van Patrick den Boer, oprichter van Stichting Siguranţa, gekomen. Een vijfjarig verblijf versterkte zijn al aanwezige interesse in Midden- en Oost-Europa. Lees hier zijn verhaal.

Voor Roemenië kun je vallen wegens prachtige kanten van het land zowel als de zichtbare sociale ellende. Je kunt het van dichtbij meemaken dat kinderen wegens geweld thuis noodgedwongen buiten in de vrieskou overnachten of geheel van de wereld zijn door verslavingen. Wie er voor open staat, wordt al onrustig als een kind verlangend kijkt naar jouw welgevulde bord op een gezellig terras.

‘Je kunt niet alles veranderen en oplossen. Wel kun je nadenken over hoe je je relatieve welstand kunt inzetten voor een beter leven van een ander’, is de conclusie die tot de oprichting van Stichting Siguranţa heeft geleid. Het Roemeense begrip ‘siguranţa’ laat zich goed associëren met houvast, geborgenheid, (zelf)vertrouwen en positieve aandacht.

Patrick den Boer brengt naast zijn Roemeense ervaringen ook zijn ruime accountancykwaliteiten in. De inkomsten van ondersteuning bij onder meer bedrijfsadministratie komen grotendeels ten goede aan onze stichting. Klik hier voor meer informatie over onze accountancy.

Onze missie

Samen in beweging naar een tevreden samenleving en samen in beweging door ondersteuning zijn motto’s van Stichting Siguranţa. Beweging vatten we letterlijk op door het realiseren van sport- en spelactiviteiten en recreatie in het algemeen. Beweging zoeken we ook in de belevingswereld van de deelnemers. Onze activiteiten kunnen nieuw zijn en leerervaringen bevatten, maar ook het samen iets doen met anderen heeft een stimulerend effect. We kiezen voor ervaren en aanleren – niet voor zaken overnemen, verzorgen – zodat deelnemers zelfredzamer worden.

Veiligheid associëren we met geborgenheid. Geborgenheid vormt de basis voor bevorderen van ervaringen die er te weinig zijn (zoals bij kinderen in problematische gezinnen), verloren raken (zoals bij bepaalde ouderen) of uit het zicht raken (zoals bij een ondernemer die overbelast raakt door zijn wanordelijke administratie). Beweging en afleiding, persoonlijke aandacht en betrokken coaching scheppen geborgenheid. Hierbinnen lukt het positieve ervaringen en mogelijkheden te zien, en niet verblind te zijn door problemen, persoonlijke tekorten of gevoelens van minderwaardigheid. Hier kan ‘kleine’ positiviteit grote impact hebben op het heden en op de toekomst van de deelnemers.

Onze basisbegrippen

Veiligheid

Het is niet ieder mens – van jong tot oud – gegeven zich op zijn of haar gemak te voelen. De gezinssituatie kan sociaal onveilig zijn voor een kind, het leven van een volwassene kan bedreigd worden door financiële problemen, een vereenzamende oudere kan het aan moed ontbreken de persoonlijke omstandigheden te verbeteren. Siguranţa ondervangt onveiligheid door ondersteuning (erbij zijn) en betrokken te zijn.

Tevredenheid

Wij zien tevredenheid als een belangrijke menselijke eigenschap. Maar je moet het kúnnen toestaan en je niet laten overspoelen door zaken waarover je ontevreden bent. Siguranţa werkt aan tevredenheid. Dit gebeurt door activiteiten te bieden die een gevoel van tevredenheid opleveren. Door het sociale aspect is er ook sprake van erbij horen, samen doen, iemand tot steun hebben én iemand tot steun zijn. x Daarnaast wordt benadrukt om oog te hebben voor zaken die wel tot tevredenheid kunnen stemmen, wat meer balans in het bestaan brengt.

Ondersteuning van zelfregie

Mensen (ook kinderen!) hebben mogelijk te weinig zelfvertrouwen waardoor ze denken geen greep te hebben op hun omstandigheden. Achterwege blijven dan initiatieven om problemen aan te pakken of om stimulerende activiteiten aan te gaan. Ze zijn eerder passief dan proactief. Siguranţa streeft ernaar dat mensen meer mogelijkheden tot ondersteuning ervaren. Voornoemde veiligheid en tevredenheid zijn belangrijke bouwstenen. Wie zich af en toe goed voelt – ook te midden van problemen – vindt moed en energie om keuzes te maken en initiatieven te nemen.

De gezichten achter Siguranţa

Rob Rosinga
Rob RosingaSecretaris, projectcoördinator in Roemenië
“In 2018 wil ik nog meer eenzame of sociaal kwetsbare mensen gezellige momenten bezorgen en meer gaan doen voor de kinderopvang Haralambie in Boekarest. Daarnaast introduceer ik bij Roemeense boeren de op zonne-energie werkende waterpomp die in Burkina Faso een groot succes was.”
Patrick den Boer
Patrick den BoerVoorzitter
“Ik wil meer structuur in onze projecten en activiteiten en daarnaast hard werken aan de zelfstandigheid van onze Stichting.”
Jonathan de Lijster
Jonathan de LijsterVrijwilliger
“Ik zet mij in voor Stichting Siguranţa omdat ik het belangrijk vindt dat jongeren in een stabiele leefomgeving kunnen opgroeien.”

Veiligheid

Samen in beweging

Ondersteuning

WILT U ONZE ACTIVITEITEN STEUNEN? DOE EEN DONATIE >