Ik ben even langs educatief centrum Haralambie gelopen. De kinderen reageerden enthousiast op de spiegels die Siguranta heeft gesponsord! Ze werden door enkele meisjes direct gebruikt bij het dansen.