VERSLAG VAN HET ORIENTATIEF BEZOEK AAN EDUCATIEF CENTRUM SINT HARALAMBIE IN BOEKAREST

Donderdag 17 maart j.l. hebben mijn vrouw Mihaela en ik educatief centrum Sint Haralambie bezocht. Het was voor ons de eerste kennismaking ter plaatse nadat wij de motor achter dit project – pastoor David Pestroiu – afgelopen jaren hebben leren kennen als een buitengewoon prettig en integer mens.

De buurt waarin het centrum gelegen is, was een achterbuurt toen er in 1766 een houten kerkje werd gebouwd. In het jaar 1800 werd het kerkje vervangen voor een bakstenen kerkgebouw. In de loop van de 19e eeuw verbeterde de sociaal-economische structuur van de wijk en rijkere bewoners doneerden onroerend goed aan de kerkgemeente. Zo ontstond een domein dat naast het kerkje ruimte bood aan het project.

Het centrum is ondergebracht in het voormalige parochiehuis, gebouwd in 1935. Op de begane grond vinden we hier de kleuterschool, op de verdieping is de after school, op zolder woont het gezin van pastoor Pestroiu en het souterrain wordt middels een ingrijpende verbouwing opgewaardeerd om verschillende functies te huisvesten: onder meer sportzaal, keuken en opslagruimte. De 52 kinderen die er worden opgevangen, worden meerdere maaltijden aangeboden (naast gezonde tussendoortjes). Dit gaat middels catering die niet geheel naar tevredenheid is. De kwaliteit is soms onbevredigend en de catering is gebonden aan een minimale afname hetgeen lastig is omdat het aantal aanwezige kinderen aan variatie onderhevig is. Het centrum zal daarom uitgerust worden met alles wat nodig is om goed eten op tafel te zetten. Sint Haralambie beschikt over een 3200 m2 groot binnenterrein. Een speeltuin waar de kinderen gezellig en veilig kunnen spelen. Het sportzaaltje in het souterrain gaat het centrum extra opties bieden om de kinderen inpandig hun overtollige energie kwijt te laten raken, als buiten spelen door slecht weer niet mogelijk is.

PROGRAMMA’S
– kleuterschool 08:00-18:00: ochtendprogramma in het Roemeens, ‘s middags worden de thema’s van de ochtend middels spel uitgewerkt in het Engels;
– after school 12:00-18:00: huiswerk onder leiding, oefeningen met speciale aandacht voor Roemeens en wiskunde, begeleid lezen, wekelijks is er een Engelse les.

Voor alle duidelijkheid: Het project is niet een weeshuis, maar sommige kinderen die er worden opgevangen zijn wel wezen. Er zijn bijvoorbeeld twee weeskinderen uit één gezin. De opvang van deze wezen wordt gefinancierd door een Zwitserse stichting. David Pestroiu legt ons uit dat weeshuizen tegenwoordig alle nodig steun krijgen van de Roemeense overheid. Kleuterscholen en after school faciliteiten zijn doorgaans goed boerende ondernemingen die wegens de hoge tarieven voor veel Roemeense gezinnen niet betaalbaar zijn. Hier is de voornaamste rol van van het centrum. Pestroiu geeft voorbeelden van gezinnen waarvoor centrum Sint Haralambie een uitkomst biedt:

– Een bekende actrice heeft hier haar kind ondergebracht. Als alleenstaande ouder kan zij zo haar beroep uitoefenen in de weet dat haar kind goed begeleid wordt.
– Een echtpaar dat in het verleden een rijk bestaan had opgebouwd, is als gevolg van de bankencrisis volledig aan de grond geraakt. Ze zijn dusdanig de juiste richting in het leven kwijt dat ze wekelijks bij de bedeling langs moeten om een pakket levensmiddelen af te halen. Sint Haralambie geeft de kinderen de rustige en stabiele omgeving die ze nodig hebben.
– De alleenstaande ouders van enkele kinderen hebben kanker in het terminale stadium.

De de door mij gemaakte fotoreportage geeft misschien de indruk dat het centrum niks meer nodig heeft of dat er zelfs sprake is van een luxe situatie. Dankzij de permanente inspanning van pastoor Pestroiu zijn de condities inderdaad behoorlijk. Uit zijn relaas blijkt zijn betrokkenheid met het lot van de betreffende families en blijkt dat dit centrum hun een onmisbare ondersteuning biedt. Ondanks ondersteuning door de Roemeens orthodoxe kerk en sponsers is er structureel behoefte aan extra fondsen. Zo sprak Pestroiu tijdens onze aanwezigheid met werknemers van het gasbedrijf. De gasleidingen behoeven aanpassing en er werd hiervoor een gepeperde kostenraming gepresenteerd. 5000 lei (ongeveer 1100 euro) is veel te duur en bezorgd mompelde Pestroiu dat hij zou uitzien naar lagere offertes.

Roemenie is een land waar een overgrote meerderheid van de bevolking de orthodoxe religie belijdt. De orthodoxie lijkt veel op het Katholicisme. Een mij bekend verschil is dat orthodoxe pastoors niet celibatair zijn. David Pestroiu is pastoor en hoogleraar aan de theologische faculteit. Gezien deze achtergrond mogen we verwachten dat de opgevangen kinderen dagelijks in contact komen met normale orthodoxe gebruiken (zoals het danken voor een maaltijd). Ik ken Pestroiu echter als een milde persoon met een genuanceerde kijk op de maatschappij. Uit niets tijdens ons bezoek blijkt dat er sterk de nadruk wordt gelegd op religie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vergeten ben hiernaar te vragen, maar er was dus ook niks dat mij tot vragen hierover provoceerde.

Rob Rosinga, Boekarest 22 maart 2016