In maart berichtten we over ons eerste bezoek aan educatief centrum Haralambie in Boekarest. Het centrum biedt een kleuterschool en naschoolse activiteiten aan, voor kinderen met een beschadigde sociale thuissituatie. Begin december reisde voorzitter Patrick den Boer naar Boekarest om nadere afspraken te maken met pastoor David Pestroiu, initiatiefnemer van het centrum. Patrick werd warm ontvangen door Siguranta vrijwilliger Rob Rosinga en zijn Roemeense vrouw Mihaela Butoi. Patrick en Rob bezochten samen het centrum en de goede indrukken uit maart werden bevestigd. De kleinschalige opzet zorgt voor een intieme en veilige omgeving voor de kinderen. Wij vonden de harmonieuze sfeer onder de kinderen opvallend. De ideëen van David Pestroiu sluiten goed aan op de visie van Siguranta en na een geanimeerde ontmoeting tekenden we voorlopig voor 1 jaar een sponsoringcontract. M.i.v. januari ondersteunt Siguranta het opvang- en onderwijsproject met 100 euro per maand. Vanaf juni 2017 gaat het bedrag omhoog naar 200 euro per maand.

Voor alle duidelijkheid merken we hier op dat van donaties welke bestemd zijn voor centrum Haralambie (waarbij dit concreet door de donateur is aangegeven) 90% rechtstreeks wordt overgemaakt aan het centrum. Dit geld wordt door het centrum in zijn geheel besteed voor de opvang en educatieve ondersteuning van de kinderen. De overige 10% gebruikt stichting Siguranta voor het dekken van de kosten van de in Roemenië lopende projecten en de directe kosten in Roemenië.